آزمون تعیین سطح TOLC در ایتالیا

آزمون تعیین سطح TOLC یکی از شروط اصلی گرفتن پذیرش دانشگاه های ایتالیا در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری است. در این پست از شریف یار، سرفصل دروس و کلیه جزئیات مربوط به این آزمون در رشته های اقتصاد، داروسازی / تکنولوژی، رشته‌های علوم پایه و زیست شناسی توضیح داده شده است.

آزمون تعیین سطح TOLC برای رشته‌های اقتصاد (TOLC-E)

TOLC-E از ۳۶ سوال سه بخشی تشکیل شده است. این سه بخش عبارتند از بخش ریاضی، استدلال و درک مطلب. در انتهای این آزمون یک بخش ۳۰ سوالی برای سنجش سطح زبان انگلیسی وجود دارد.

عناوین دروس تعداد سوالات زمان
استدلال (LOGIC)13 سوال ۳۰ دقیقه
درک مطلب (VERBAL COMPREHENSION)10 سوال ۳۰ دقیقه
ریاضی( MATHS)13 سوال ۳۰ دقیقه
تعداد سوالات تخصصی۳۶ سوال ۹۰ دقیقه
زبان۳۰ سوال ۱۵ دقیقه
تعداد کل سوالات با احتساب سوالات زبان۶۶ سوال ۱۰۵ دقیقه

نتایج آزمون TOLC-E ، به جز بخش آزمون زبان براساس تعداد پاسخ های صحیح، غلط و بدون پاسخ محاسبه خواهد شد. به هر پاسخ صحیح ( یک امتیاز)، برای سوالاتی که پاسخ داده نشده ( ۰ امتیاز) و ۰٫۲۵ –  برای پاسخ‌های اشتباه لحاظ خواهد شد.

نتیجه  آزمون زبان: در سوالات زبان هیچ نمره منفی برای پاسخ های غلط لحاظ نخواهد شد. و نمره بر حسب یک امتیاز به پاسخ های صحیح و بدون اختصاص نمره برای پاسخ غلط اعمال خواهد شد.

آزمون تعیین سطح TOLC در رشته‌های داروسازی / تکنولوژی (TOLC-F)

TOLC-F از ۵۰ سؤال که در۵ بخش تقسیم شده، تشکیل شده است. این بخش‌ها عبارتند از: زیست شناسی، شیمی، ریاضیات، فیزیک، استدلال. در پایان TOLC-F یک بخش ۳۰ سؤالی برای سنجش دانش زبان انگلیسی شرکت کنندگان در این آزمون وجود دارد.

عناوین دروس تعداد سوالات زمان
زیست شناسی ۱۵ سوال ۲۰ دقیقه
شیمی ۱۵ سوال ۲۰ دقیقه
ریاضی ۷ سوال ۱۲ دقیقه
فیزیک ۷ سوال ۱۲ دقیقه
منطق ۶ سوال ۸ دقیقه
تعداد سوالات تخصصی ۵۰ سوال ۷۲ دقیقه
انگلیسی۳۰ سوال ۱۵ دقیقه
تعداد کل سوالات
با احتساب سوالات زبان
۸۰ سوال ۸۷ دقیقه

نتایج آزمون TOLC-F ،به جز بخش زبان براساس تعداد پاسخ های صحیح، غلط و بدون پاسخ محاسبه خواهد شد. به هر پاسخ صحیح ( یک امتیاز)، برای سوالاتی که پاسخ داده نشده ( ۰ امتیاز) و ۰٫۲۵ –  برای پاسخ‌های اشتباه لحاظ خواهد شد.

آزمون تعیین سطح دانشگاه‌های ایتالیا برای رشته‌های علوم پایه (TOLC-S)

ساختار TOLC-S شامل ۵۰ سؤال است که به ۴ بخش تقسیم شده است. این بخش ها عبارتند از: ریاضیات پایه، مسئله و حل مشکل، درک متون و علوم پایه. در پایان TOLC-S 30 یک بخش ۳۰ سؤالی برای سنجش دانش زبان انگلیسی شرکت کنندگان در این آزمون وجود دارد.

عناوین دروس تعداد سوالات زمان
ریاضیات پایه ۲۰ سوال ۵۰ دقیقه
مسئله و حل مشکل ۱۰ سوال ۲۰ دقیقه
درک مطلب ۱۰ سوال ۲۰ دقیقه
علوم پایه ۱۰ سوال ۲۰ دقیقه
تعداد سوالات تخصصی ۵۰ سوال ۱۱۰ دقیقه
  انگلیسی ۳۰ سوال ۱۵ دقیقه
  تعداد کل سوالات
با احتساب سوالات زبان
۸۰ سوال ۱۲۵ دقیقه

نتایج این آزمون نیز مانند آزمون‌های TOLC-F و TOLC-E محاسبه می‌شود.

آزمون تعیین سطح TOLC برای رشته‌ زیست شناسی (TOLC-B)

ساختار TOLC-B شامل ۵۰ سؤال است که به ۴ بخش تقسیم شده است. بخش ها عبارتند از: ریاضیات پایه ، زیست شناسی ، فیزیک ، شیمی. در پایان این آزمون یک بخش ۳۰ سؤالی برای سنجش دانش زبان انگلیسی شرکت کنندگان در این آزمون وجود دارد.

عناوین دروس تعداد سوالات زمان
ریاضیات پایه ۲۰ سوال ۵۰ دقیقه
زیست شناسی ۱۰ سوال ۲۰ دقیقه
فیزیک ۱۰ سوال ۲۰ دقیقه
شیمی ۱۰ سوال ۲۰ دقیقه
تعداد سوالات تخصصی ۵۰ سوال ۱۱۰ دقیقه
  انگلیسی ۳۰ سوال ۱۵ دقیقه
  تعداد کل سوالات
با احتساب سوالات زبان
۸۰ سوال ۱۲۵ دقیقه

نتایج بخش زبان آزمون تعیین سطح TOLC

برحسب نتایج کسب شده در بخش زبان این آزمون، سطح زبان انگلیسی متقاضیان تحصیل در دانشگاه‌های ایتالیا مشخص می‌شود. سپس براساس آن اقدامات بعدی صورت گرفته و دانشجو باید پیش‌نیازهای تعیین شده را اخذ کند. در جدول زیر نمره و سطح زبان تعیین شده است.

سطح زبان دانشجونمره کسب شده در آزمون
سطح مقدماتی (A1) > 6
پایین تر از متوسط ( A2 ) 7 – 16
سطح متوسط ( B1 ) 17 – 23
نیازی به اخذ دوره زبان نیست. ۲۴ – ۳۰

1 دیدگاه برای “آزمون تعیین سطح TOLC در ایتالیا

دیدگاه خود را ثبت کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.موارد ضروری مشخص شده اند. *

Solve : *
19 + 23 =