ادامه تحصیل در دانشگاه دوستی ملل روسیه

تاریخچه دانشگاه دوستی ملل روسیه

دانشگاه دوستی ملل روسیه در سال ۱۳۶۰ در شهر مسکو پایه‌گذاری شده است. این دانشگاه سمبل آزادی بوده و در سال ۱۹۶۱ به نام پاتریک لومومبا سیاه‌پوست مبارز آزادی‌طلب تغییر نام پیدا کرد. درنهایت به‌منظور ایجاد آزادی به‌دوراز هرگونه اجبار سیاسی دانشجویان تحت مدیریت و نظم مشخص در انتخاب رشته از اقصی نقاط دنیا به این اسم کنونی تغییر یافت.

این دانشگاه دارای یک مرکز تحقیقاتی مشهور است. آموزش متخصصین در ۶۲ رشته مختلف، و بیش از ۲۹ هزار دانشجو در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از ۱۴۰ کشور دنیا از دیگر افتخارات این دانشگاه به‌حساب می‌آید. همچنین مجهز به تیمی که شامل محقق است، که زیر نظر ۲۲۰۰ استاد برجسته وجود دارد. این دانشگاه شامل بیش از ۸۷۰ گواهی ثبت اختراع  و ۱۵۰ اختراع ثبت‌شده از فدراسیون روسیه در همه زمینه‌های پژوهش‌های علمی دانشگاهی است.

پردیس دانشگاه دوستی ملل روسیه یک دانشگاه چند رشته‌ای است. و شامل ۷ دانشکده، ۱۰ موسسه، ۱۵۶ آزمایشگاه‌های علمی و آموزشی، ۴ مرکز تحقیقاتی و ۱۸ برنامه کارشناسی و کارشناسی ارشد معتبر در سطح جهانی شده است.

RUDN university

دانشکده‌ها:

دانشکده اقتصاد

دانشکده زیست‌شناسی (۶ گروه آموزشی)

دانشکده علوم انسانی و علوم اجتماعی (۱۵ گروه آموزشی)

دانشکده زبان روسی و رشته‌های آموزش عمومی (۸ گروه آموزشی)

دانشکده علوم (۹ گروه آموزشی)

دانشکده فلسفه (۱۰ گروه آموزشی)

شهریه و طول دوره تحصیل در دانشگاه دوستی ملل روسیه

رشته‌های غیرپزشکی مقطع کارشناسی ارشد به زبان انگلیسی دانشگاه دوستی مثل روسیه – مسکو

دانشکده کشاورزی دانشکده فیزیک و ریاضیات و علوم طبیعی
رشته دوره تحصیل شهریه سالیانه ریاضیات ۲ سال $۴,۷۰۰
دامپزشکی* ۵ سال $۴,۵۰۰ فیزیک ۲ سال $۴,۹۵۰
زراعت ۲ سال $۴,۹۵۰ شیمی ۲ سال $۴,۹۵۰
اقتصاد ۲ سال $۵,۲۰۰ دانشکده محیط‌زیست
*دامپزشکی در مقطع کارشناسی است* مدیریت محیط‌زیست ۲ سال ۴۹۵۰
دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشکده اقتصاد
روابط بین‌الملل ۲ سال $۴,۷۰۰ مدیریت ۲ سال $۵,۲۰۰
فلسفه ۲ سال $۴,۷۰۰ اقتصاد ۲ سال $۵,۲۰۰
دانشکده مهندسی دانشکده حقوق
مدیریت ۲ سال $۵,۲۰۰ حقوق ۲ سال $۴,۷۰۰
مهندسی عمران ۲ سال $۴,۹۵۰ زبانشناسی ۲ سال $۴,۷۰۰
مدیریت دستگاه‌های فنی ۲ سال $۴,۹۵۰ دانشکده اقتصاد و تجارت جهانی
دانشکده زبان‌شناسی اقتصاد ۲ سال ۵۲۰۰
روزنامه‌نگاری ۲ سال $۴,۹۵۰ مدیریت ۲ سال $۵,۲۰۰
علم زبان ۲ سال $۴,۷۰۰ موسسه علمی کیهان‌شناسی
فیزیک ۲ سال $۴,۹۵۰

 

رشته‌های غیرپزشکی مقطع کارشناسی ارشد به زبان روسی دانشگاه دوستی مثل روسیه – مسکو

دانشکده کشاورزی دانشکده زبان‌شناسی
رشته دوره تحصیل شهریه سالیانه رشته دوره تحصیل شهریه سالیانه
زراعت ۲ سال $۴,۹۵۰ روزنامه‌نگاری ۲ سال $۴,۹۵۰
تخصصی دامپزشکی و بهداشتی ۲ سال $۴,۹۵۰ زبان‌شناسی ۲ سال $۴,۷۰۰
استانداردسازی و متدولوژی ۲ سال $۴,۹۵۰ روانشناسی ۲ سال $۴,۹۵۰
تربیت حیوانات ۲ سال $۴,۹۵۰ علم زبان ۲ سال $۴,۷۰۰
مدیریت زمین و کاشت ۲ سال $۴,۹۵۰ تبلیغات و روابط عمومی، پروفایل «رسانه‌های جمعی» ۲ سال $۴,۹۵۰
معماری منظر ۲ سال $۴,۹۵۰ دانشکده محیط‌زیست
مدیریت ۲ سال $۵,۰۰۰ مدیریت محیط‌زیست ۲ سال $۴,۹۵۰
اقتصاد ۲ سال $۵,۰۰۰ اقتصاد محیط‌زیست ۲ سال $۵,۰۰۰
دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشکده اقتصاد
مطالعات منطقه‌ای خارج از کشور ۲ سال $۴,۷۰۰ مدیریت ۲ سال $۵,۰۰۰
مدیریت دولتی و شهرداری ۲ سال $۴,۷۰۰ اقتصاد ۲ سال $۵,۰۰۰
هنر و علوم انسانی ۲ سال $۶,۱۰۰ مدیریت منابع انسانی ۲ سال $۵,۰۰۰
روابط بین‌الملل ۲ سال $۴,۷۰۰ مالی و اعتباری ۲ سال $۵,۰۰۰
علوم سیاسی ۲ سال $۴,۷۰۰ دانشکده حقوق
فلسفه ۲ سال $۴,۷۰۰ حقوق ۲ سال $۴,۷۰۰
جامعه‌شناسی ۲ سال $۴,۷۰۰ دانشکده هتلداری و گردشگری
تاریخ ۲ سال $۴,۷۰۰ گردشگری ۲ سال $۴,۷۰۰
دانشکده مهندسی دانشکده زبان‌های خارجه
معماری ۲ سال $۴,۹۵۰ زبان‌شناسی ۲ سال $۴,۷۰۰
مهندسی عمران ۲ سال $۴,۹۵۰ آموزش روان‌شناختی و آموزشی ۲ سال $۴,۷۰۰
مهندسی قدرت ۲ سال $۴,۹۵۰ مطالعات منطقه‌ای خارجی ۲ سال $۴,۷۰۰
مدیریت دستگاه‌های فنی ۲ سال $۴,۹۵۰ دانشکده اقتصاد و تجارت جهانی
زمین‌شناسی ۲ سال $۴,۹۵۰ اقتصاد ۲ سال $۵,۰۰۰
مهندسی پشتیبانی و تولیدات ماشین‌سازی ۲ سال $۴,۹۵۰ مدیریت ۲ سال $۵,۰۰۰
ریاضیات کاربردی و علوم رایانه‌ای ۲ سال $۴,۹۵۰ زبانشناسی ۲ سال $۵,۰۰۰
مدیریت ۲ سال $۵,۰۰۰ تبلیغات و روابط عمومی ۲ سال $۴,۷۰۰
مهندسی نانو و میکرو سیستم $۶,۱۰۰ مرکز علمی آموزشی “فناوری نانو”
دانشکده فیزیک و ریاضیات و علوم طبیعی فناوری نانو و مهندسی میکرو سیستم ۲ سال $۶,۱۰۰
ریاضیات ۲ سال $۴,۷۰۰ شیمی ۲ سال $۴,۹۵۰
ریاضی کاربردی و علوم کامپیوتر ۲ سال $۴,۷۰۰ موسسه آموزشی- پژوهشی و تطبیقی
۲ سال $۴,۹۵۰ مدیریت ۲ سال $۵,۰۰۰
۲ سال $۴,۹۵۰
۲ سال $۴,۷۰۰

نحوه پذیرش در دانشگاه دوستی ملل

فعالیت دانشجویان خارجی در دانشگاه‌های فدراسیون روسیه منوط به‌ قرارداد بین دانشجو و دانشگاه است بنابراین اولین گام جهت حضور در این دانشگاه طی کردن مراحل ثبت‌نام هست.

انتخاب زبان برنامه آموزشی

زبان خارجی مورداستفاده در دانشگاه دوستی ملل روسیه ممکن است روسی، انگلیسی، فرانسه یا اسپانیایی باشد. انتخاب زبان در برنامه آموزشی مورداستفاده دانشجو خیلی اهمیت دارد. زبان کاربردی در رشته پزشکی این دانشگاه روسی و انگلیسی هست. البته در حال حاضر تنها دو تخصص به زبان انگلیسی تدریس می‌شود. و زبان تحصیلی در مقطع تحصیلات تکمیلی به هر دو زبان انگلیسی و روسی است. دانشجویانی که به زبان روسی تسلطی ندارند می‌توانند یک دوره یک‌ساله در داخل دانشگاه دوستی ملل روسیه بگذرانند و سپس رشته موردنظر را بر اساس برنامه آموزشی ارائه‌شده به زبان روسی انتخاب کنند.

درخواست ادامه تحصیل در دانشگاه

داوطلبان ادامه تحصیل در دانشگاه دوستی ملل روسیه جهت ارائه درخواست ادامه تحصیل در ابتدا باید فرم درخواست موجود در وب‌سایت دانشگاه را پر کنند. و سپس کپی پاسپورت و مدارک تحصیلی را ضمیمه کنند.

اگر داوطلب ثبت‌نام هنوز مدرک خود را دریافت نکرده (به دلیل آماده نبودن یا هر دلیل منطقی دیگر) باید فهرستی از ریزنمرات، درس‌هایی که گذرانده تعداد واحد و نمره کسب‌شده که به تأیید سازمان مربوطه رسیده را ضمیمه کند. اگر مدارک تحصیلی داوطلب به زبان انگلیسی نباشد لازم است که حتماً به زبان روسی ترجمه شود.

نحوه دریافت پاسخ از دانشگاه دوستی ملل روسیه

درخواست داوطلبان ادامه تحصیل در این دانشگاه به دو هفته تا یک ۳۰ روز کاری توسط ایمیل ارسال می‌شود. ملاک اصلی ارزیابی جهت پذیرش در دانشگاه دوستی ملل روسیه، معدل کل و نمرات دروس اصلی داوطلب است.

تثبیت ثبت‌نام اولیه

بعد از دریافت ایمیل از دانشگاه، داوطلب جهت پیش ثبت‌نام و طی ادامه مراحل پذیرش باید مبلغی را واریز کند. و البته واریز این مبلغ هیچ تضمینی در پذیرش دانشگاه یا گرفتن ویزا نیست. جزئی از مراحل ثبت‌نام است که در صورت عدم موفقیت در امتحان ورودی و یا دریافت نکردن ویزای داوطلب به او برگردانده می‌شود. این مبلغ معمولاً معادل شهریه ترم یک است

مدارک لازم جهت اقدام برای ویزای دانشجویی:

بعدازاینکه دانشگاه نامه تأیید ثبت‌نام و مبلغ واریزی داوطلب را دریافت کند با ارسال دعوت‌نامه از سوی دانشگاه زمان اقدام جهت ویزای دانشجویی فرامی‌رسد. و با توجه به اینکه داوطلب از کدام کشور باشد، مدت‌زمان ویزا متغیر از دو هفته تا ۴۵ روز کاری است. داوطلب جهت اقدام برای ویزای دانشجویی نیاز به کد ارسالی توسط دانشگاه دارد که معمولاً همراه با نامه دعوت‌نامه از دانشگاه ارسال می‌شود

مدارک اصلی تأییدشده از وزارت علوم که به زبان روسی ترجمه و تأییدشده است.

مدارک تحصیلی مکمل تأیید و ترجمه‌شده

اصل پاسپورت ترجمه‌شده به روسی

گواهی سلامت (اچ آی وی منفی)

۶ قطعه عکس ۳*۴ سیاه‌وسفید

توجه: برای گذراندن دوره یک‌ساله زبان نیازی به قبولی در امتحان ورودی زبان مقدماتی نیست.

 

 

 

 

 

 

دیدگاه خود را ثبت کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.موارد ضروری مشخص شده اند. *

ارسال درخواست:

برای مشاوره یا سفارش از فرم زیر استفاده کنید

همچنین می توانید برای ثبت سفارش عدد 1 را به شماره 09020089128 پیامک کنید