دانشگاه‌های پرتغال

دانشگاه‌های پرتغال در رتبه‌بندی آموزش عالی و وزارت بهداشت ۱۹ -۲۰۱۸

دانشگاه‌های پرتغال -گروه غیر پزشکی -مورد تایید وزارت علوم ایران

گروه الف: دانشگاه‌های ممتاز کشور پرتغال در سیستم آموزش عالی ایران

Universidade de Coimbra (University of Coimbra)(دانشگاه کومبرا)
Universidade de Lisboa (University of Lisbon(دانشگاه لیبون)
Universidade do Porto (University of Porto)  (دانشگاه پروتو)
Universidade Nova de Lisboa (New University of  Lisbon)(دانشگاه جدید لیسبون)

گروه ب: دانشگاه‌های خوب کشور پرتغال در سیستم آموزش عالی ایران

( دانشگاه کاتولیگ لیسبون)Universidade Catolica Portuguesa, lisboa
(دانشگاه مینبو)Universidade do Minho

گروه ج: دانشگاه‌های متوسط کشور پرتغال در سیستم آموزش عالی ایران

Instituto Superior de Ciencias do Trabalho e da Empresa (ISCTE)
Instituto Superior de Engenharia do Porto – ISEP  صزفاً تا مقطع کارشناسی‌ارشد
Universidade de aveiro (University of Aveiro)(دانشگاه آوریا)
Universidade da Beira interior (University of Beira Interior)(دانشگاه بیرا اینتریور)
Universidade do Algarve (University of the Algarve)(دانشگاه آلگاروه)

دانشگاه‌های پرتغال -گروه پزشکی -مورد تایید وزارت بهداشت ایران

دانشگاه‌های گروه پزشکی پرتغال مورد تایید وزارت بهداشت ایران ۲۰۱۸-۲۰۱۹

(Universidade de Coimbra (University of Coimbra (دانشگاه کامبیرا)
(Universidade de Lisboa (University of Lisbon(دانشگاه لیسبون)
(Universidade do Porto (University of Porto (دانشگاه پروتو)
(Universidade Nova de Lisboa (New University of  Lisbon(دانشگاه جدید لیسبون)
Universidade do Minho (دانشگاه مینبو)
(Universidade da Beira interior (University of Beira Interior (دانشگاه بیرا اینتریور)

دیدگاه خود را ثبت کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.موارد ضروری مشخص شده اند. *

ارسال درخواست:

برای مشاوره یا سفارش از فرم زیر استفاده کنید

همچنین می توانید برای ثبت سفارش عدد 1 را به شماره 09020089128 پیامک کنید