دانشگاه‎های استرالیا

دانشگاه‎های استرالیا مورد تایید وزارت علوم  و وزارت بهداشت ایران

دانشگاه‎های استرالیا -گروه غیر پزشکی -مورد تایید وزارت علوم ایران

گروه الف رشته های غیر پزشکی: دانشگاه‌های ممتاز استرالیا در سیستم آموزش عالی ایران

Australian National University
Monash University
The University of New South Wales
The University of Queensland
The University of Sydney
The University of Western Australia
University of Adelaide
University of Melbourne
Macquarie University

گروه ب رشته های غیر پزشکی: دانشگاه‌های خوب استرالیا در سیستم آموزش عالی ایران

Australian Maritime College
Curtin University of Technology
Deakin University
Flinders University
Griffith University
James Cook University
La Trobe University
Murdoch University
Queensland University of Technology
RMIT University
Swinburne University of Technology
University of Canberra
University of Newcastle
University of South Australia
University of Tasmania
University of Technology, Sydney
University of Wollongong
University of Western Sydney
University of New England
Victoria University

گروه ج رشته های غیر پزشکی: دانشگاه‌های متوسط استرالیا در سیستم آموزش عالی ایران

Australian Catholic University
Central Queensland University
Charles Sturt University
Edith Cowan University
Federation University
Northern Territory University
Southern Cross University
University of Ballarat
University of Southern Queensland

دانشگاه‎های استرالیا -گروه پزشکی -مورد تایید وزارت بهداشت ایران

 دانشگاه‌های گروه پزشکی استرالیا مورد تایید وزارت بهداشت ایران ۲۰۱۸-۲۰۱۹

Australian National University
Charles Darwin University
Curtin University
Edith Cowan University
Flinders University
James Cook University
Macquarie University
Monash University
University of Adelaide
University of Melbourne
University of New South Wales
University of Newcastle
University of Queensland
Uniersity of Sydney
University of Tasmania
University of Wollongong
Western sydney University
Deakin University
Griffith University
La Trobe University
University of South Australia
Bond University
Murdoch University
University of Western Australia
Univwrsity of New England Austalia

دیدگاه خود را ثبت کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.موارد ضروری مشخص شده اند. *

ارسال درخواست:

برای مشاوره یا سفارش از فرم زیر استفاده کنید

همچنین می توانید برای ثبت سفارش عدد 1 را به شماره 09020089128 پیامک کنید