دانشگاه‎های ترکیه

دانشگاه‌های ترکیه در رتبه‌بندی آموزش عالی و وزارت بهداشت ۱۹ -۲۰۱۸

دانشگاه‎های ترکیه -گروه غیر پزشکی -مورد تایید وزارت علوم ایران

گروه الف: دانشگاه‌های ممتاز کشور ترکیه در سیستم آموزش عالی ایران
Bilkent University (دانشگاه بیل کنت)
Bogazici University (دانشگاه بوقازچی)
گروه ب: دانشگاه‌های خوب کشور ترکیه در سیستم آموزش عالی ایران
Hacettepe University (دانشگاه حاجت تپه )
Istanbul University( دانشگاه استانبول)
Gazi Universitesi ( دانشگاه قاضی)
Sabanci University (دانشگاه سابانجی)
KOC University ( دانشگاه کوج)
Istanbul Technical  University ( دانشگاه تکنیکال استانبول)
Middle East Technical University( دانشگاه  تکنیکال میدل ایست )
گروه ج: دانشگاه‌های متوسط کشور ترکیه در سیستم آموزش عالی ایران
 Dokuz Eylul Universitei( دانشگاه دوکوز الول)
Ege Universitesi ( دانشگاه اجه )
Marmara Universitesi ( دانشگاه مارمارا)
Cukurova Universitesi ( دانشگاه چگوآرا)
Anadolu University(دانشگاه‎آنادولو)
Ankara University( دانشگاه آنکارا)
 Yildiz Technical  University ( دانشگاه تکنیکال ییلدیز)

دانشگاه‎های ترکیه -گروه پزشکی -مورد تایید وزارت بهداشت ایران

دانشگاه‌های گروه پزشکی ترکیه مورد تایید وزارت بهداشت ایران ۲۰۱۸-۲۰۱۹
KOC University ( دانشگاه کوج)
Hacettepe University (دانشگاه حاجت تپه)
Istanbul University ( دانشگاه استانبول)
Ankara University ( دانشگاه آنکارا)
Ege Universitesi (  دانشگاه اجه )
  Ataturk University ( دانشگاه آتاتورک)

دیدگاه خود را ثبت کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.موارد ضروری مشخص شده اند. *

ارسال درخواست:

برای مشاوره یا سفارش از فرم زیر استفاده کنید

همچنین می توانید برای ثبت سفارش عدد 1 را به شماره 09020089128 پیامک کنید