دانشگاه‎های ژاپن

دانشگاه‎های ژاپن – مورد تایید وزارت علوم  و وزارت بهداشت ایران:

دانشگاه‎های ژاپن -گروه غیر پزشکی -مورد تایید وزارت علوم ایران

گروه الف: دانشگاه‌های ممتاز کشور ژاپن در سیستم آموزش عالی ایران

 ۱٫ Hokkaido Universitnhka (دانشگاه هوکایدو)
۲٫ Keio University (دانشگاه کیو)
۳٫ Kyoto University (دانشگاه کیوتو)
۴٫ kyushu University (دانشگاه  کیو شو)
۵٫ Nagoya University (دانشگاه ناگویا)
۶٫ Osaka University (دانشگاه اوساکا)
۷٫ The University of Tokyo(دانشگاه توکیو)
۸٫ Tohoku University(دانشگاه توهوکو)
۹٫ Tokyo Institute of Technology (انسیتو تکنولوژی توکیو)
۱۰٫ University of Tsukuba (دانشگاه سوکوبا)

گروه ب: دانشگاه‌های خوب کشور ژاپن در سیستم آموزش عالی ایران

۱٫ Chiba University(دانشگاه چی با)
۲٫ Hiroshima University(دانشگاه هیروشیما)
.۳ Kanazawa University(دانشگاه کانازاوا)
۴٫ Kobe University(دانشگاه کوبه)
۵٫ Kumamoto University(دانشگاه کوماموتو)
۶٫ Nagasaki University(دانشگاه ناگاساکی)
۷٫ Niigata University(دانشگاه نی‎گاتا)
۸٫ Okayama University(دانشگاه اوکایاما)
۹٫ Osaka City University(دانشگاه شهر اوساکا)
۱۰٫ Shinshu University(دانشگاه شین‎شو)
۱۱٫ Tokyo Metropolitan University(دانشگاه متروپلیتن توکیو)
۱۲٫ Tokyo University of Agriculture and Technology(دانشگاه تکنولوژی و کشاورزی توکیو)
۱۳٫ Waseda University(دانشگاه واسه‎دا )
۱۴٫ Yokohama City University(دانشگاه شهر یوکوهاما)
گروه ج: دانشگاه‌های متوسط کشور ژاپن در سیستم آموزش عالی ایران
 Aoyama Gakuin University (دانشگاه آیوما گاکوین)
 Doshisha University (دانشگاه دوشیشا)
 Gifu University (دانشگاه گی فو)
 (Gunma University (Gunma Daigaku (دانشگاه گان ما)
 Hiroshima Jogakuin University (دانشگاه هیروشیما)
(Ibaraki University (Ibaraki Daigaku (دانشگاه ای باراکی)
Kagoshima University (دانشگاه کاگوشیما)
 (Kyushu Institute of Technology (Kyushu Kogyo Daigaku (انسیتو تکنولوژی کیوشو)
(Muroran Institute of Technology (Muroran Kogyo Daigaku (انسیتو تکنولوژی ماروران)
(Nihon University (Nihon Daigaku(دانشگاه نیهون)
Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine (دانشگاه اوبی هیرو)
 Ochanomizu University (دانشگاه اوچانو میزو)
Okayama University of Science (دانشگاه علوم اوکایاما)
Ritsumeikan University (دانشگاه ریتسو می کان)
Saitama University (دانشگاه سیمت اما)
 (Sophia University (Jochi Daigaku (دانشگاه سوفا)
(Temple University (Japan Campus (دانشگاه تمپل)
The Graduate University for Advanced Studies (دانشگاه تحصیلات تکمیلی سوگو کنکیو)
(The University of Electro – Communications (Denki Tsushin Daigaku(دانشگاهالکترو بازرگانی دنکی توشین)
(Tokai University (Tokai Daigaku (دانشگاه توکایی)
(Tokyo University of Science (Tokyo Rika Daigaku (دانشگاه علوم ژاپن)
(Utsunomiya University (Utsunomiya Daigaku (دانشگاه اوتسونومیا۹
(Yamaguchi University (Yamaguchi Daigaku (دانشگاه یاما گوچی)
(Yokohama National University (Yokohama Kokuritsu Daigaku (دانشگاه ملی یوکوهاما)

دانشگاه‎های ژاپن -گروه پزشکی -مورد تایید وزارت بهداشت ایران

دانشگاه‌های گروه پزشکی ژاپن مورد تایید وزارت بهداشت ایران ۲۰۱۸-۲۰۱۹
 Tokyo Medical and Dental University(دانشگاه پزشکی و دندانپزشکی توکیو)
Osaka University (دانشگاه اوساکا)
The university of tokyo(دانشگاه توکیو)
 Kyoto University (دانشگاه کیوتو)
Keio University (دانشگاه کیو)
Kyushu University (دانشگاه کیوشو)
.Tohoko University ( دانشگاه توهوکو )
Hokkaido University (دانشگاه هوکایدو)
Nagoya University (دانشگاه ناگویا)
Kanazawa University  (دانشگاه کانازاوا)
Kobe University (دانشگاه کوبه)
Kumamoto University (دانشگاه کوماموتو)
Okayama University (دانشگاه اوکایاما)
 University of Tsukuba (دانشگاه سوکوبا)
Ghiba University ( دانشگاه جی هیبا)
Hiroshima University (دانشگاه هیروشیما)
showa University ( دانشگاه شووا)
Nagasaki University( دانشگاه ناگاساکی)
Nignata University (دانشگاه نیگناتا)
Waseda University (دانشگاه واسه دا)
Ehime University (دانشگاه اهیما)
 Jikei  University ( دانشگاه جی کی)
Kindai University ( دانشگاه کیندایی)
 Shinshu University (دانشگاه شین شو)
Tokushima  University ( دانشگاه توکاشیما)
 University of Yamanashi ( انشگاه یاماناشی)
Yokohama University (دانشگاه یوکوهاما)
 GunmaUniversity ( دانشگاه گان ما)
 Mie University (دانشگاه مای)
 TokyoMetropolitn University (دانشگاه متروپلیتن توکیو)
Nagoya University (دانشگاه ناگویا)
Osaka city University (دانشگاه شهر اوساکا)
 Tokyo University of Science (دانشگاه علوم توکیو)
Yokohama city University (دانشگاه شهر یوکوهاما۹
 Nihon University (دانشگاه نیهون)
 Kitasato University (دانشگاه کیتاساتو)
 Kagolsima University (دانشگاه کاگل سیما)

دیدگاه خود را ثبت کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.موارد ضروری مشخص شده اند. *

ارسال درخواست:

برای مشاوره یا سفارش از فرم زیر استفاده کنید

همچنین می توانید برای ثبت سفارش عدد 1 را به شماره 09020089128 پیامک کنید