وبلاگ

شرایط معافیت تحصیلی خارج از کشور

شرایط معافیت تحصیلی خارج از کشور کاملا تابع قوانین و مقررات کشور مورد نظر بوده و در حال حاضر قوانین و مقررات کشور های مختلف در حوزه معافیت تحصیلی خارج…

ادامه تحصیل در دبیرستان های ترکیه

در حال حاضر ادامه تحصیل در دبیرستان های ترکیه به راحتی امکان پذیر است ولی لازم است تا متقاضیان از شرایط و قوانین تحصیل در دبیرستان های ترکیه و همچنین…

آشنایی با نحوه مهاجرت تحصیلی هلند

تمامی متقاضیان مهاجرت تحصیلی هلند نیاز به آشنایی با نحوه مهاجرت و همچنین شرایط اخذ ویزای تحصیلی هلند دارند. زیرا شرایط مهاجرت تحصیلی و اخذ ویزای تحصیلی کشور هلند نسبت…

ویزای تحصیلی استرالیا بدون مدرک زبان

ویزای تحصیلی استرالیا بدون مدرک زبان تنها در شرایط خاصی امکان پذیر است که لازم است افراد از این شرایط کاملا آگاه باشند. دلیل این موضوع نیز این است که…