شرایط تحصیل در ژاپن بدون مدرک زبان چیست؟

افراد زیادی هستند که مدرک زبان ندارند و به دنبال شرایط تحصیل در ژاپن بدون مدرک زبان هستند. ژاپن کشوری است که از لحاظ اقتصادی یکی از قدرتمندترین کشورهای جهان…

لیست دانشگاه های مورد تایید ژاپن

دانشگاه‎های ژاپن – مورد تایید وزارت علوم  و وزارت بهداشت ایران: دانشگاه‎های ژاپن -گروه غیر پزشکی -مورد تایید وزارت علوم ایران گروه الف: دانشگاه‌های ممتاز کشور ژاپن در سیستم آموزش عالی…