دانشگاه های آلمان

دانشگاه‎های آلمان مورد تایید وزارت علوم  و وزارت بهداشت ایران دانشگاه‎های آلمان -گروه غیر پزشکی -مورد تایید وزارت علوم ایران گروه الف رشته های غیر پزشکی: دانشگاه‌های ممتاز کشور آلمان در…

راهنمای دریافت ویزای تحصیلی آلمان

داوطلبانی که قصد دریافت ویزای تحصیلی آلمان رادارند باید در اولین فرصت،درخواست ثبت‌نام خود را به دانشگاه ارسال کنند. تا با داشتن پذیرش دانشگاه پروسه دریافت ویزا را طی کنند…

ادامه تحصیل در دانشگاه‎های آلمان

کشور آلمان آلمان بانام رسمی جمهوری فدرال آلمان در مساحتی حدود ۳۵۷,۳۸۶ کیلومترمربع با جمعیت بالغ‌بر ۸۳ میلیون جز پرجمعیت‌ترین کشورهای اروپایی است. این کشور در مرکز قاره اروپا واقع‌شده…