انواع اقامت در ارمنستان

به دلیل همسایگی با ارمنستان و قوانین موجود در این کشور، اقامت ایرانیان در ارمنستان کار دشواری نخواهد بود. شهروندان ایرانی می‌توانند بدون داشتن ویزا وارد ارمنستان شوند. آن‌ها می‌توانند…

شرایط تحصیل در دانشگاه‌های پزشکی ارمنستان

رشته های گروه پزشکی در کشور ارمنستان در دو دانشگاه ایروان (Yerevan State Medical University(YSMU و دانشگاه پزشکی سنتی ارمنستان (YTMA)ارائه می شود . دانشگاه‎های پزشکی ارمنستان در بیشتر کشور…

شرایط تحصیل پزشکی در ارمنستان

تحصیل در رشته پزشکی ارمنستان گزینه‌ای مناسب خواهد بود برای افرادی که به دنبال ادامه تحصیل در این رشته با هزینه‌های کمتر هستند. برنامه‌های پزشکی ارائه‌شده در دانشگاه‌های پزشکی ارمنستان…