مهاجرت به نروژ از طریق تحصیل

تحصیل در نروژ می‌تواند یکی از راه‌های مهاجرت به این کشور باشد. برخی از دانشگاه‌های نروژ مورد تائید وزارت بهداشت ایران هستند. این دانشگاه‌ها عبارت‌اند از دانشگاه اسلو، برگن، و…

تاریخچه کاملی از توافق نامه شینگن (Schengen Agreement) 

توافق‌نامه شینگن قرادادی است بین کشورهای عضو برای تردد آزاد و بدون کنترل مرزی شهروندان این کشورها. البته مفهوم تردد آزاد بین کشورهای اروپایی را می‌توان به گذشته‌های بسیار دور…