دانشگاه‎‎‎های انگلستان

دانشگاه‌های انگلستان در رتبه‌بندی آموزش عالی و وزارت بهداشت ۱۹ -۲۰۱۸ دانشگاه‎های انگلستان -رشته های غیر پزشکی و هنر – مورد تاییدسیستم وزارت علوم گروه الف: دانشگاه‎های انگلستان – رتبه…

ادامه تحصیل در انگلستان

تحصیل در انگلستان در تمامی مقاطع بسیار پرطرفدار است. انگلستان با داشتن معتبرترین دانشگاه‌های جهان به لحاظ علمی در سطح بالایی قرار دارد و دانشجویان را از سراسر جهان به…