دریافت اقامت ایتالیا از طریق خرید ملک

دولت ایتالیا در سیاست های جدید خود به دنبال تصویب راه حلی برای تسهیل صدورانواع ویزای اقامتی تحت توافقنامه شینگن برای افرادی است که می توانند برای خرید ملک در…