دانشگاه سملوایز Semmelweis University Budapest

دانشگاه سملوایز Semmelweis University Budapest در سال ۱۶۳۵ در شهر بوداپست بازگشایی شد. سال میلادی ۲۰۱۸، سالگرد ۲۴۹ سال تحصیلی دانشکده پزشکی این دانشگاه است. دانشگاه سملوایز Semmelweis University Budapestاولین…