نکاتی در مورد اعزام دانشجو ارمنستان

اعزام دانشجو ارمنستان : اعزام دانشجو ارمنستان توسط بسیاری از موسساتی که در این زمینه تخصص دارند انجام می شود. تحصیل در ارمنستان یکی از فرصت های ناب و عالی…

اقامت ایرانیان در ارمنستان

به دلیل همسایگی با ارمنستان و قوانین موجود در این کشور، اقامت ایرانیان در ارمنستان کار دشواری نخواهد بود. شهروندان ایرانی می‌توانند بدون داشتن ویزا وارد ارمنستان شوند. آن‌ها می‌توانند…

دانشگاه‌های پزشکی ارمنستان

رشته های گروه پزشکی در کشور ارمنستان در دو دانشگاه ایروان (Yerevan State Medical University(YSMU و دانشگاه پزشکی سنتی ارمنستان (YTMA)ارائه می شود . دانشگاه‎های پزشکی ارمنستان در بیشتر کشور…