دانشگاه‎های ژاپن

دانشگاه‎های ژاپن – مورد تایید وزارت علوم  و وزارت بهداشت ایران: دانشگاه‎های ژاپن -گروه غیر پزشکی -مورد تایید وزارت علوم ایران گروه الف: دانشگاه‌های ممتاز کشور ژاپن در سیستم آموزش عالی…

ادامه تحصیل در دانشگاه‎های ژاپن

کشور ژاپن کشور ژاپن با نظام دموکراسی، سومین اقتصاد بزرگ دنیا است .ژاپن کشوری توسعه‌یافته در زمینه صنعت و اقتصاد می باشد. نرخ بیکاری در این کشور پایین و خدمات…