دانشگاه پزشکی تفلیس(TSMU(The Tbilisi State Medical University

دانشگاه پزشکی تفلیس یکی از دانشگاه‌های معتبر پزشکی در گرجستان است. این دانشگاه با قدمتی نزدیک به یک قرن یکی از مراکز علمی بااعتبار علمی بالا در اروپای شرقی محسوب…

تحصیل پزشکی درگرجستان

گرجستان همچنان یکی از بهترین گزینه‌ها برای تحصیل پزشکی محسوب می شود. هرساله تعداد زیادی متقاضی ادامه تحصیل در رشته پزشکی این کشورها انتخاب می‌کنند. گرجستان با وسعت ۶۹،۷۰۰ کیلومترمربع…