University of Lodz, Poland

لیسانس

o مدیریت بازرگانی
o هواشناسی
o کامپیوتر
o اقتصاد
o انگلیسی
o فلسفه روسی
o مطالعات بین المللی و سیاسی بصورت تخصصی مطالعات کشورآمریکا
o مطالعات بین المللی وسیاسی به صورت تخصصی مطالعات منطقه آسیا
o مطالعات بین المللی و سیاسی به صورت تخصصی روابط بین الملل
o مطالعات بین المللی وسیاسی بصورت تخصصی مطالعات امنیتی
o بازاریابی بین المللی
o مدیریت و مالی
o نانوتکنولوژی
o ریاضی با تخصص ریاضیات مالی

فوق لیسانس

o مدیریت بازرگانی
o کامپیوتر
o حفاظت محیط زیست به صورت تخصصی اکولوژِی
o اقتصاد و مدیریت بازرگانی
o انگلیسی
o فلسفه روسی
o مطالعات بین المللی و سیاسی (مدیریت اختلافات و مذاکرات)
o مطالعات بین المللی و سیاسی (ویژه دولت ها و حکومت)
o مطالعات بین المللی و سیاسی (ویژه بازاریابی بین المللی)

دیدگاه خود را ثبت کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.موارد ضروری مشخص شده اند. *

ارسال درخواست:

برای مشاوره یا سفارش از فرم زیر استفاده کنید

همچنین می توانید برای ثبت سفارش عدد 2 را به شماره 09020089128 پیامک کنید